RING OSS REDAN IDAG! 0500 41 47 11

OBS!  Smsá   070 68 52 47 4 

Rengör datorn

 

Detta behöver du ha:


* Tryckluft på burk  för rengöring av elektronik
* Mjuk smal pensel  
* Antistatisk trasa
* Rengöringsmedel som är antistatiskt
* Dammfiltermask
* ESD armband (Antistat armband)Utrustning köpes på t.ex Clasohlsson, Biltema eller Kjel & company. Ca:200-250kr
Eller så gör vi jobbet åt dig för 300kr


1
.    Stäng av datorn och dra ur strömkabeln!
2.    Koppla bort all kringutrustning från datorn
3.    Ta bort datorkåpan (oftast på vänster sida av datorn)
4.    Sätt på dig ESD armbandet och fäst krokodilklämman i en metalldel av chassit
5.    Spraya tryckluft på Fläktblad, nätaggregat, hårddiskar och kretskort
6.    Försiktigt borsta bort det damm som tryckluften inte tog bort
7.    Borsta och blås bort kvarvarande damm från botten av chassit
8.    Spraya antistat rengörningsmedlet på den antistatiska trasan
9.    Torka av insidan och utsidan av datorchassit ordentligt
10. Sätt tillbaka locket och anslut enheter samt kablar

Tips & Varningar:
* Om möjligt, arbeta på en yta utan heltäckningsmattor
* Var noga med att inte röra några kretsar, rör så lite som möjligt i din maskin.
      Statiska skador (och även oljeskador från feta  fingeravtryck) kan orsaka fel månader efter åtgärden

* Använd absolut inte en damsugare utan att veta exakt vart & hur du damsuger!!!
När det gäller bärbara datorer är det betydligt svårare då hela datorn måste skruvas i sär !